Fri og lige adgang

Hvordan skaber vi "fri og lige adgang" i praksis?

Folkebibliotekerne har til opgave at tilbyde fri og lige adgang til viden og oplysning: De er åbne for alle, det er gratis at låne materialer, og de fleste arrangementer og aktiviteter er også gratis.

Men selvom adgangen principielt er fri og lige, kan der være barrierer, der gør, at bibliotekerne reelt opleves som mindre tilgængelige for nogle.

Det kan handle om:

  • fysiske eller psykiske handicaps som ADHD, autisme, ordblindhed eller social angst
  • at føle sig set og spejlet, dvs. om kulturel, etnisk, sproglig og kønsmæssig diversitet i vores samlinger, i udstillinger, blandt personalet osv.
  • social baggrund – om hvad man kender hjemmefra og om hvor fortrolig man er med bøger, læsning og hele det system, som biblioteket også er. F.eks er der flest bibliotekslånere blandt de højtuddannede, mens mennesker uden for arbejdsmarkedet er den gruppe, som låner færrest materialer.

Netop den sociale skævhed i brugen af bibliotekerne er vi blevet mere opmærksomme på. Vi er bl.a. inspirerede af foreningen Læs for livet, der her beskriver, hvordan biblioteket kan opleves af børn og unge, der ikke er fortrolige med det.

Derfor er vi begyndt at række mere direkte ud til de skoler og institutioner, hvis elever bruger os mindst. Vi tilbyder dem f.eks. at komme på besøg og få en rundvisning, der er særligt tilpasset dem – hvor de helt fra bunden kan blive fortrolige med rummet, få at vide hvordan man låner og få hjælp til at finde bøger.

På Gellerup Bibliotek og på Hovedbiblioteket er der indrettet særlige områder med lette bøger for voksne og unge. Og siden 2022 har børn og unge ikke længere skullet betale gebyrer, hvis de afleverer biblioteksmaterialer for sent – et tiltag, der handler om at skabe større social lighed i børnefamiliers adgang til biblioteket.

Som på mange andre områder er det især gennem vores partnerskaber, vi bliver klogere. Vi vil derfor fortsætte med at række ud til foreninger, skoler, institutioner osv. i vores nærområder – også (eller måske især) dem, vi sjældent ser.