Flere medskabere

Hvordan kan vi inddrage flere af de brugere, vi sjældent hører fra?

På biblioteket er alle velkomne, og hver dag har vi mange forskellige brugere. Men når vi f.eks. holder arrangementer, er diversiteten ikke helt så stor. Der er grupper, der sjældent deltager. Det vil vi gerne prøve, om vi kan ændre lidt på – for jo flere der deltager i samtalen, jo mere lærer vi af den.

Som et første skridt indgik vi et samarbejde med Foreningen Gadeliv, som arbejder med mennesker med markant social udsathed/sårbarhed, f.eks. hjemløshed, afhængighed og dobbeltdiagnoser.

Sammen med dem har vi afprøvet, hvordan vi kan invitere denne gruppe ind som medskabere.

For én ting er at ’rumme’ dem, så de kan bruge vores huse og faciliteter på lige fod med andre. Men hvordan kan vi give dem lejlighed til at mærke, at biblioteket også er deres; at deres stemme også tæller, og de har noget at bidrage med?

Foreløbig har vi blandt andet:

 • Ansat en kvinde med tilknytning til Gadeliv i en nyoprettet stilling som ’social bibliotekar’ – læs mere her
 • Blevet hjemsted for det ugentlige skriveværksted ’Fortællinger fra fortovet’, der oprindeligt mødtes på et værested, men som nu tæller mennesker fra vidt forskellige sociale baggrunde
 • Afholdt arrangementer, hvor mennesker med social udsathed tager ordet og/eller viser deres evner, f.eks.:
  • udendørs ’nabofester’ med musik og poesi
  • oplæsningsarrangementer med skriveværkstedet
  • en kunstudstilling og en koncert
  • scenesamtaler mellem kendte forfattere og Sydhavnens Læseklub

Derudover er vi også på andre måder blevet opmærksomme på, hvem vi retter vores aktiviteter imod. Hvem opdager vores undervisningstilbud? Hvilke emner sætter vi til debat, og hvem inviterer vi på scenen? 

Der er mange flere grupper, vi kan gøre mere for at invitere ind, og disse første skridt har været enormt lærerige. 


Læsehjørne på Værestedet i Jægergårdsgade