BOGglad i Aarhus

Masser af bøger til børn i dagtilbud

Projekt ”BOGglad Aarhus” er et samarbejde mellem Aarhus Bibliotekerne og MBU (Pædagogik Undervisning og Fritid), hvor børn i 12 daginstitutioner får leveret bøger til brug i institutionerne. Ideen er, at litteraturen skal være et naturligt og lystbetonet tilbud samt en del af hverdagen i dagtilbuddene på lige fod med de øvrige aktiviteter, der tilbydes. Udvælgelse af bøgerne foregår i samarbejde mellem den enkelte daginstitution og det lokale bibliotek.

Udover et samarbejde omkring udvælgelse, er der i projektet også timer til, at det lokale bibliotek afholder to arrangementer i dagtilbuddet samt får besøg af dagtilbuddet to gange på biblioteket til et arrangement. 

Projektet afvikles over 2 år (start januar 2022-december 2023) med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”BOGglad”. I projektet deltager 12 daginstitutioner som samarbejder med Lystrup Bibliotek, Trige Kombi-Bibliotek, Sabro Bibliotek, Viby Bibliotek, Højbjerg Bibliotek og Bavnehøj Bibliotek

I første halvår 2022 modtager daginstitutionerne deres bogpakke bestående af bøger, der er kvalificeret af projektdeltagerne på baggrund af samarbejde med daginstitutionerne. Efterfølgende (2023) afholdes arrangementer på biblioteket samt i daginstitutionen der støtter op om den nye bogsamling.

Udover at projektet tilgodeser børnene i de 12 daginstitutioner indsamles erfaring omkring samarbejde mellem bibliotekerne og daginstitutioner. Disse erfaringer videreformidles til kommunens resterende daginstitutioner. 

Læs uddrag af projektet + erfaringer her Erfaringer fra BOGglad Aarhus og katalog over aktiviteter.pdf

Kontakt

Er du interesseret i at vide mere om projektet, kan du kontakte Nina Sif Tønder tnis@aarhus.dk 
Eller de lokale projektdeltagere
Ragnhild Vanderskrog rva@aarhus.dk fra Lystrup Bibliotek samarbejder med 
Hårup-Elev Dagtilbud (Børnehuset Løvstikken og Møllehuset)
 
Anne Marie Jensen annemj@aarhus.dk (gået på pension, skriv istedet til risskovbibliotek@aarhus.dk) fra Trige Kombi-Bibliotek samarbejder med 
Lisbjerg - Trige - Spørrring Dagtilbud (D.I.I. Bakketoppen) 

Nadia Larsen lana@aarhus.dk fra Sabro Bibliotek samarbejder med  
Sabro Dagtilbud (Kernehuset, Evigglad, Humlebien, Tryllefløjten)
 
Katrine Korfix Nielsen katkoni@aarhus.dk fra Viby Bibliotek samarbejder med Egmontgården (Egmontgårdens børnehaveafdeling og Egmontgårdens vuggestueafdeling)

Pernille Trige Jensen petrij@aarhus.dk fra Højbjerg Bibliotek samarbejder med Skåde Højbjerg Dagtilbud (Rygården, Børneslottet) og samarbejder med Holme Rundhøj Dagtilbud (Flyverhøjen)  

Louise Hoppe Rasmussen lohr@aarhus.dk fra Bavnehøj Bibliotek samarbejder med Kolt Hasselager Dagtilbud (Bavnebakken)