Lydfortællinger

Lyd er en kæmpe del af vores mediebrug og særligt i film kan lyd påvirke stemningen, skabe oplevelser og manipulere følelser. I undervisningen vil vi undersøge lyd som virkemiddel og arbejde med selv at lave lyd til en fortælling. Undervisningen indledes med et kort rids af, hvad lyd er, og herefter arbejder eleverne med at skabe lyde til en given fortælling, optage samt redigere disse.

Formål og fokus:

  • Eleverne oplever, at de er medskabere af dynamiske lyduniverser.
  • Eleverne får et sprog for det lydarbejde, de allerede udfører og oplever i deres digitale virkeligheder.
  • Eleverne oplever, at et nyt univers åbner sig og at de kan leve sig ind i det ved hjælp af inspirerende redskaber.
  • Elevernes kritiske bevidsthed om lyd øges igennem et legende men kritisk blik på lyd som kommunikationsdisciplin og som en del af andre universer.
  • Eleverne opnår viden om måder at udtrykke teksters stemninger på.

Klassetrin:

4. - 6. klasse

Sted:

Dokk1/Hovedbiblioteket

Tidspunkt:

Undervisningen varer fra kl. 10.00-14.00. 

Tilmelding:

Dato aftales med underviser Casper Munkgaard, som kan kontaktes på muca@aarhus.dk