Extended reality

Extended Reality (XR) stationen er et sted, hvor børn og unge vil kunne opleve teknologier som Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) og Mixed Reality (MR).

Teknologierne er i voldsom udvikling, og vil sandsynligvis i de kommende år blive en stadig mere integreret del af mediebilledet.

 

I denne station udforsker, afprøver og producer børn og unge fremtidens fortællinger på kryds og tværs af den fysiske og digitale virkelighed.

De vil eksempelvis opleve at skabe deres egne verdener, bevæge sig rundt i dem og berige dem med fysiske objekter, der 3D-scannes. Eller de prøver at tage objekter ud af den digitale verden via 3D-print.

 

Igennem undervisningsforløb vil teknologioplevelse og teknologiforståelse gå hånd i hånd og ruste deltagerne til at møde den nye teknologi med kritisk sans og handlekraft.  

Kontakt

Casper Munkgaard
Underviser på Frederiksberg skole
muca@aarhus.dk

Vil du vide mere om vores arbejde med extended reality, eller har du spørgsmål til undervisningstilbudene, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har gode ideer til videreudvikling og nye prototyper.

 

                                                     TILBAGE TIL IRIS