IRIS nyhedsstudie

På tværs af de mange faciliteter og forløb i IRIS vil der blive skabt et nyhedsstudie, hvor produktioner fra skolebesøg samles og formidles til børn og unge på en sjov og skæv måde inspireret af eksempelvis Ultra Nyt på DR.

Ambitionen er at arbejde med tilrettelæggelse af nyhedsformidling og reportage fra en eller flere af de igangværende aktiviteter i IRIS, og med aktuelle cases som valgvideoer i forbindelse med folketings- og kommunalvalg.

Gennem arbejdet med tilrettelæggelse bliver der blandt andet øvet journalistiske greb som vinkling og interviewteknik, og deltagerne træner deres mediebevidsthed. Øvelserne kobles med brugen af relevant teknologi som eksempelvis virtuel scenografi.


I undervisningsforløbet Nyhedsstudie har deltagerne en journalistrolle, hvor de forholder sig til en virkelighedsnær case og producerer nyhedsklip om eksempelvis oversvømmelse ved havnefronten, en blåhval i inderhavnen eller lignende som inddrager IRIS labbets lokation på Dokk1 ved havnen.

I andre forløb kobles det virkelige med det teknologiskabte, hvor relevante scener skabes ved hjælp af virtuel scenografi – f.eks. med en live-reporter ude i rummet, som beretter om klimaforandringernes påvirkning i universet.

De forskellige produktioner kan samles til en ’udsendelse’, hvor en eller flere af eleverne er værter. Og på den måde er de, med deres egne ord og vinklinger, med til at samle og formidle de mange aktiviteter, der foregår i IRIS til hinanden.


Kontakt

Mikkel Gaarde
Lærer, skolebibliotekar og pædagogisk IT-vejleder på Skødstrup Skole. 
gami@aarhus.dk

Vil du vide mere om vores arbejde med nyhedsstudiet, eller har du spørgsmål til undervisningstilbudene, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har gode ideer til videreudvikling og nye prototyper.

 

 

                                                     TILBAGE TIL IRIS