Sammen om verdensmål

Fra verdensmål til lokal virkeliggørelse

Fra verdensmål til lokal virkeliggørelse

FN’s 17 verdensmål er en ambition om at løse klodens udfordringer og sætte en bæredygtig retning for alle verdens lande. Bekæmpelse af klimaforandringerne og ulighed og at gøre en ende på sult og fattigdom er nogle af hovedoverskrifterne på de 17 verdensmål.
Ambitionerne bliver omsat til lokale handlinger i projekt Sammen om verdensmål. Resultatet af projektudviklingen i Tranbjerg er blevet en verdensmålsaktivitet, der skal gøre Tranbjerg til et foregangsområde for cirkulær økonomi, genbrug og affaldssortering. 

Fakta om projekt Sammen om verdensmål

  • 8 biblioteker i forskellige kommuner i Danmark, herunder Tranbjerg Bibliotek, har indledt et samarbejde under overskriften Sammen om verdensmål med Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Tænketanken arbejder for at skabe viden og debat om bibliotekers samfundsmæssige rolle nu og i fremtiden. Målet er at yderligere 30 biblioteker i Danmark skal blive en del af projektet i 2022. 
  • Projektet vil styrke bibliotekerne i at engagere og involvere seniorerne (60+erne) i at arbejde med verdensmålene lokalt og bringe deres livserfaring og kompetencer i spil. 
  • Projektet er støttet af VELUX-fonden. 

Verdensmål 11 skal realiseres i Tranbjerg

Projektgruppen har valgt at tage udgangspunkt i verdensmål 11: bæredygtige byer og lokalsamfund med cirkulær økonomi, genbrug og affaldssortering som fokuspunkter. Målet er at Tranbjerg bliver et foregangsområde for disse indsatser. Lige nu består projektgruppen af to seniorer fra Trabjerg, Brita Bartels og Bo Nordby, samt Emilie Bohman Lange, der er biblioteksformidler på Tranbjerg Bibliotek. 

Hvis Tranbjerg skal være et foregangsområde for cirkulær økonomi, genbrug og affaldssortering, kræver det involvering af så mange borgere som muligt og et bredt samarbejde med kommunale myndigheder, institutioner og firmaer. Tilegnelse af ny viden, workshops, udstillinger og forsøgslaboratorier er blot nogle af de redskaber, der skal tages i brug.

Vi håber, at du har lyst til at bidrage med at realisere vores ideer i Tranbjerg.

Kontaktpersoner

Bo Nordby
Telefon: 21759550
E-mail: bo.nordby@stofanet.dk

Brita Bartels
Telefon: 27216554
E-mail: bartels@profibermail.dk