Sammen om verdensmål

Fra verdensmål til lokal virkeliggørelse

FN’s 17 verdensmål er en ambition om at løse klodens udfordringer og sætte en bæredygtig retning for alle verdens lande. Bekæmpelse af klimaforandringerne og ulighed og at gøre en ende på sult og fattigdom er nogle af hovedoverskrifterne på de 17 verdensmål.
Ambitionerne bliver omsat til lokale handlinger i projekt Sammen om verdensmål. Resultatet af projektudviklingen i Tranbjerg er blevet en verdensmålsaktivitet, der skal gøre Tranbjerg til et foregangsområde for affaldssortering. 

Fakta om projekt: Sammen om verdensmål

  • 8 biblioteker i forskellige kommuner i Danmark, herunder Tranbjerg Bibliotek, har indledt et samarbejde under overskriften Sammen om verdensmål med Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Tænketanken arbejder for at skabe viden og debat om bibliotekers samfundsmæssige rolle nu og i fremtiden. Målet er at yderligere 30 biblioteker i Danmark skal blive en del af projektet i 2022. 
  • Projektet vil styrke bibliotekerne i at engagere og involvere seniorerne (60+erne) i at arbejde med verdensmålene lokalt og bringe deres livserfaring og kompetencer i spil. 
  • Projektet er støttet af VELUX-fonden. 

Affaldssortering i Tranbjerg

I 2023 skal alle borgere i Aarhus Kommune til at sortere 10 typer affald i 5 rum fordelt på 3 affaldsbeholdere. I Tranbjerg ønsker vi at blive et foregangsområde for den nye affaldssortering – og ikke mindst at forstå tankerne bag. Lige nu består projektgruppen af to seniorer fra Trabjerg, Brita Bartels og Bo Nordby samt Emilie Bohman Lange, der er biblioteksformidler på Tranbjerg Bibliotek. 

Hvis Tranbjerg skal være et foregangsområde for affaldssortering, kræver det involvering af alle borgere og et bredt samarbejde med kommunale myndigheder, institutioner og firmaer. Workshops, udstillinger og forsøgslaboratorier er blot nogle af de redskaber, der skal tages i brug.

Vi håber, at du har lyst til at bidrage med at realisere vores ideer i Tranbjerg.

Kontaktpersoner

Bo Nordby
Telefon: 21759550
E-mail: bo.nordby@stofanet.dk

Brita Bartels
Telefon: 27216554
E-mail: bartels@profibermail.dk