Litteraturen som upoleret spejl

– et projekt om unge, ensomhed, skønlitteratur og kunst

Gå til projektets hjemmeside.

I projektet ’Litteraturen som upoleret spejl’ undersøgte  ARKEN Museum for Moderne Kunst, Tønder Kommunes Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne og Aarhus Bibliotekerne i samarbejde med Aarhus Universitet, Tønder Gymnasium, Katedralskolen i Aarhus, Roskilde 10. klassecenter og unge fra involverede uddannelsesinstitutioner, om skønlitteraturen kan fungere som et upoleret modsvar til den polerede selvfremstilling på sociale medier. Projektet var støttet af Slots- og kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og løb fra februar 2020- december 2021. 

Ensomhed er et voksende problem i vores samfund. Mens de ældre ofte er ensomme fordi de savner selskab, så oplever mange unge også en komparativ ensomhed, der forstærkes i den konstante digitale spejling af andres polerede selvfremstilling på sociale medier.  Undersøgelsen #StyrPåSoMe fra 2019 viser, at nordiske unge (16-24 år) er blandt dem, der bruger mest tid på sociale medier, sammenlignet med resten af Europa. Samtidig viser undersøgelsen også, at det at ”scrolle gennem nyhedsfeed” eller ”kigge på venners profiler” ofte er forbundet med negative følelser som ensomhed. Sociale medier danner på den ene side platform for mange stærke og givende fællesskaber. Samtidig føler mange unge også utilstrækkelighed og ensomhed, når de passivt scroller ned gennem deres feed på Instagram, hvor andres liv hurtigt kan synes sjovere, bedre eller vildere. 

I samarbejde med de unge undersøgte vi om skønlitteraturen, præsenteret som et sted, hvor man kan opnå genkendelse og føle sig spejlet, kan opnå en fornyet relevans hos unge og føre til øget læselyst. Samt om litteraturen og kunsten kan benyttes som værktøj til refleksion omkring det digitale og gennem identifikation og fællesskaber være med til at afhjælpe følelsen af ensomhed.

På projektets hjememside kan du finde nærmere information om problematikken og de unges egne svar på litteraturformidling, der øger læselyst og mindsker ensomhed. Herudover findes frittilgængelige skrive- og reflektionsøvelser, samt et designforløb, der giver de unge mulighed for at designe litteraturformidling med fokus på fællesskab. Gå til projektets hjemmeside.

Illustrationer @Mo Maja Moesgaard