Litteraturen som upoleret spejl

– et projekt om unge, ensomhed, skønlitteratur og kunst

I projektet ’Litteraturen som upoleret spejl’ undersøger ARKEN Museum for Moderne Kunst, Tønder Kommunes Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne og Aarhus Bibliotekerne i samarbejde med Aarhus Universitet, Tønder Gymnasium, Katedralskolen i Aarhus, Roskilde 10. klassecenter og unge fra involverede uddannelsesinstitutioner, om skønlitteraturen kan fungere som et upoleret modsvar til den polerede selvfremstilling på sociale medier.

Ensomhed er et voksende problem i vores samfund. Mens de ældre ofte er ensomme fordi de savner selskab, så oplever mange unge også en komparativ ensomhed, der forstærkes i den konstante digitale spejling af andres polerede selvfremstilling på sociale medier.  Undersøgelsen #StyrPåSoMe fra 2019 viser, at nordiske unge (16-24 år) er blandt dem, der bruger mest tid på sociale medier, sammenlignet med resten af Europa. Samtidig viser undersøgelsen også, at det at ”scrolle gennem nyhedsfeed” eller ”kigge på venners profiler” ofte er forbundet med negative følelser som ensomhed. Sociale medier danner på den ene side platform for mange stærke og givende fællesskaber. Samtidig føler mange unge også utilstrækkelighed og ensomhed, når de passivt scroller ned gennem deres feed på Instagram, hvor andres liv hurtigt kan synes sjovere, bedre eller vildere. 

I projektet undersøges om skønlitteraturen, præsenteret som et sted, hvor man kan opnå genkendelse og føle sig spejlet, vil opnå en fornyet relevans hos unge og føre til øget læselyst. Samt om litteraturen og kunsten kan benyttes som værktøj til refleksion omkring det digitale og gennem identifikation og fællesskaber være med til at afhjælpe følelsen af ensomhed.

Her kan du se og teste nogle af de projekter der er blevet udviklet af unge i forbindelse med projektet.

Projektets faser

Projektet inddeles i fire faser:

  • I første fase (foråret 2021) udarbejdes et designlabforløb målrettet unge i formelle læringssituationer. Forløbet tager metodisk afsæt i Design Thinking og benytter gennemgående skønlitteratur og kunst som værktøj til refleksion. Formålet med forløbet er at få unge til selv at designe eksempler på, hvordan man kan formidle skønlitteratur til unge på måder, der hacker det polerede (digitale?) spejl. Forløbet testes og kvalificeres af studerende fra begivenhedskultur på Aarhus Universitet.
  • I projektets anden fase (efteråret 2021) afvikles designlabforløbet på et 10. klassecenter i Roskilde, en 2. g klasse på Tønder Gymnasium, to 3. g klasser på Katedralskolen i Aarhus samt en teoretisk-udvidet version på Aarhus Universitet i faget ’Litteratur og litteraturformidling’ på Litteraturhistorie. Alle de unges eksempler på litteraturformidling, samt deres erfaringer og refleksioner samles løbende og benyttes som afsæt for projektets tredje fase.
  • I den tredje fase (vinter/foråret 2022) udvælges én til to af de unges eksempler på litteraturformidling og testes på en bredere målgruppe.
  • I den afsluttende fase (Efteråret 2022) offentliggøres projektets resultater.  Der afholdes en afsluttende konference, udarbejdes et idekatalog med afsæt i de unges eksempler på litteraturformidling, og designlabforløbet gøres frit tilgængeligt.

Nærmere information

Projektet er støttet af Slots- og kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og løber fra februar 2020- december 2021. Aarhus Bibliotekerne er projektejer.

For nærmere information kontakt projektleder Lise Kloster Gram på lkg@aarhus.dk