Små stemmer - store fortællinger

Børn og voksne forfattere digter historier sammen

"Små stemmer – store fortællinger" er et samskabelsesprojekt, hvor børn i aldersgruppen 10-13 år digter historier sammen med en kendt børnebogsforfatter eller -illustrator. Idéen med projektet er, at børns fortællinger også skal være en del af den børnelitteratur, bibliotekerne formidler. Fortællingerne produceres i forskellige workshopforløb og formidles blandt andet på projektets egen hjemmeside samt på eReolen GO. Fortællingerne skal skrives, tegnes, filmes eller måske konstrueres som en film eller et spil – det beslutter børn og forfatter i fællesskab. 

Projektet afvikles over to år (januar 21 – december 22) med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. I projektet deltager Aarhus, Skanderborg og Silkeborg bibliotekerne, 10 forfattere og illustratorer, en bred gruppe af børn i målgruppen samt en række eksterne partnere: eReolen GO, Film X, Manuskriptskolen for børnelitteratur og Center for børns litteratur og medier, Aarhus Universitet. 

De første samskabelsesworkshops afholdes i sommeren 2021 på henholdsvis Skanderborg, Silkeborg og Aarhus bibliotekerne. Udover produktionen af børns historier, undersøger projektet, om de skabte fortællinger har en særlig appel til andre børn i målgruppen og kan være med til at motivere børn til læsning. 

Jan Kjær har produceret det farverige logo sammen med 5 børn i alderen 10-13 år. På projektets instagramprofil kan du læse mere om de enkelte figurer i logoet #smaastemmer. 

Projektets egen hjemmeside bliver lanceret her, når den har taget form. 

Er du interesseret i at vide mere om projektet, kan du kontakte Mette Rabæk: merp@aarhus.dk

Logo