Videnskab.dk

Videnskab.dk

Adgang
Fri adgang
Videnskab.dk bringer artikler researchet og skrevet af sidens uafhængige redaktion samt bidrag fra forskere.

Redaktionen leverer daglige forskningsnyheder og andet indhold, der med afsæt i videnskabens verden giver en aha-oplevelse og gør dig klogere. Videnskab.dk dækker forskningen bredt - fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab.I tillæg til nyhedsartiklerne byder Videnskab.dk på forskerblogs, artikler skrevet af forskerne selv på ForskerZonen samt Kort Nyt med et overblik over forskningsnyheder i andre medier.

Spørg Videnskaben er spørgsmål fra brugerne med svar samt løbende debat under artiklerne med meget mere.

Videnskab.dk henvender sig til alle, men har særligt fokus på unge og har som led heri etableret et subsite til undervisningsbrug.