Faktalink

Faktalink

Adgang
Hjemmefra
Faktalink er et elektronisk tidsskrift med over 650 artikler fordelt på alverdens emner.

Artiklerne giver en introduktion til og en uddybende information om aktuelle og klassiske emner, links til videre læsning på internettet og henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag med mere.

På Faktalink præsenteres du desuden for en vurdering af de informationer og den litteratur, der er tilgængelig om emnet.

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe og er f.eks. et oplagt arbejdsredskab for bibliotekarer, lærere, skoleelever, researchere og andre, der har behov for at sætte sig ind i et emne og få et kendskab til den relevante litteratur og information.

Artiklerne er inddelt i en lang række emner samt fokuserede temapakker om bl.a. klimaforandringer, fake news, menneskerettigheder og terrorisme.

Bemærk: Log på med dit bibliotekslogin for at få fuld adgang til samtlige artikler, når du er inde på Faktalink.dk