Danske slægtsforskere

Adgang
Fri adgang
På Danske Slægtsforskeres hjemmesid finder du motivation, viden, og inspiration i dit arbejde med slægtsforskning.

Du kan benytte Slægtsforskernes Bibliotek online. Biblioteket indeholder et væld af personal- og lokalhistoriske bøger., der alle ligger i pdf-format er søgbare. Biblioteket er et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1500-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden. 

Det er også muligt at få online hjælp, men kræver, at du opretter dig som bruger på Forum - det er gratis. Her kan du få hjælp både til tydning og til at finde aner.