Dansk Demografisk Database

Adgang
Fri adgang
Giver adgang til en række databaser med demografisk/genealogisk indhold: bl.a. folketællinger, kirkebøger, indvandrere, udvandrere m.m.

I Dansk Demografisk Database, også kaldet DDD, kan du søge efter personer i en række forskellige kilder, som fx folketællinger og politiets udvandringsprotokoller. 

Kilderne er indtastet af både frivillige og professionelle.

Der bliver stadig tastet flere oplysninger ind i databaserne.