Bogstart

Bogstartprogrammet uddeler bogpakker til småbørnsfamilier i udsatte boligområder. Formålet er at give børn og deres forældre gode fælles oplevelser med bøger og styrke børnenes sprogudvikling

Fra januar 2013 til udgangen af 2016 deler bibliotekerne i Gellerup, Hasle og Trige gratis bogpakker ud til børn, når de fylder henholdsvis 6, 12 og 18 måneder samt 3 år. Når barnet fylder 6 og 12 måneder får familien besøg af en bibliotekar, der vil aflevere de første to bogpakker og fortælle om højtlæsning og sprogstimulering. Ved 18 måneder inviteres familien til at komme på biblioteket og få den tredje bogpakke. Den fjerde og sidste bogpakke udleveres ved et besøg i barnets børnehave.

Målet med Bogstart er at give børn og deres forældre gode oplevelser med børnelitteratur, opmuntre familier med små børn til at benytte sig af bibliotekets tilbud og medvirke til at børn er inde i en god sproglig udvikling ved skolestart.

Bogstart er finansieret via satspuljemidlerne på Finansloven og gennemføres i udvalgte boligområder i 20 kommuner - i Aarhus kommune uddeles der bogstartspakker i Gellerup, Toveshøj, Bispehaven og Trigepar-ken.

Der kan læses mere om Bogstart her