Til www.aarhus.dk
Du er her

Arkivudvalget

3 maj 2012 af Merete Aaby Nielsen
Lokalarkiverne er kommunale institutioner, der drives af frivillige med kommunalt tilskud.

Arkivudvalget fungerer som bestyrelse for Foreningen ”Lokalarkiverne i Aarhus Kommune”. Udvalget holder møde fire gange om året. Derudover arrangerer udvalget et årsmøde for de ansatte og frivillige i de 22 arkiver i Aarhus Kommune.

Udvalgets sammensætning
Arkivudvalget består af en repræsentant for hver af de tre områdebestyrelser, en repræsentant for Lokalhistorie i Hovedbiblioteket, en repræsentant fra Erhvervsarkivet og Stadsarkivaren.

  • Svend-Erik Christiansen (formand), valgt i Område Vest. Mail: sec@ofir.dk
  • Kirsten Williams (næstformand), valgt i Område Syd
  • Marianne Vasard Nielsen, valgt i Område Nord
  • Lone Hedegaard Liljegren, Erhvervsarkivet
  • Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv
  • Merete Aaby Nielsen, Lokalhistorie, Hovedbiblioteket
  • Mikkel Randlev Møller, sekretær for udvalget