Om festivalen

Albus er en international børnelitteraturfestival, der finder sted hvert andet år på Dokk1/bibliotekerne i Aarhus. De år der ikke er Albus, vil der være en mini-udgave af festivalen kaldet mini-Albus.

Festivalen har et særligt fokus på inddragelse af børn samt nye formater for formidling af litteratur. 

Programmet kommer til at præsentere det bedste inden for dansk og nordisk børnelitteratur – krydret med besøg af forfattere og illustratorer fra andre dele af verden. Festivalen vil byde på en række forskelligartede arrangementer, hvor alle med en interesse i børne- og ungdomslitteratur kan deltage i skrive- og tegneworkshops, oplæsninger, kreative workshops og anderledes fortælleaktiviteter.

Festivalen arrangeres af Aarhus Kommunes Biblioteker i tæt samarbejde med en række partnere.

Vision
Albus skal blive den festival i Nordeuropa hvor forfattere, illustratorer, forskere, formidlere og forlag mødes for sammen med børn og andet publikum at hengive sig til børnelitteraturens mangfoldige universer i fire dage.
Festivalen skal være kendt som inddragende og mangfoldig, et sted hvor man møder det gode værtskab, hvor man møder såvel nye som gammelkendte litterære udtryk, medier og formater. Et sted hvor børn og voksne inddrages og får mulighed for at være medskabere af festivalen.

Internationalt perspektiv
Albus præsenterer et dansk publikum for forfattere og illustratorer fra andre dele af verden for at vise børnelitteraturens mangfoldighed på tværs af landegrænser. 

Albus på sociale medier
Du kan følge Albus på Facebook og Instagram

Kontakt
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder for Albus, Sif Lüscher Rauff på silr@aarhus.dk

Foto
Per Bille/Aarhus 2017