Arkivudvalgsmøde

27. maj 2014

Referat fra Arkivudvalget 27. Maj, kl. 13.30 - 15.00, Rådhuset, lokale 307.

Til stede:
Svend-Erik Christiansen, Vest, Formand
Kirsten Williams, Syd
Thomas Norskov Kristensen, Stadsarkivet
Merete Aaby Nielsen, Lokalhistorisk Samling, Aarhus Kommunes Biblioteker
Britta Bitsch, Chef for Lokalbibliotekerne.

Afbud:
Marianne Vasard Nielsen, Nord
Lone Hedegaard Liljegren, Erhvervsarkivet

Referent:
Mikkel Randlev Møller.

1. Opfølgning fra referat fra sidst.
* Administrationsgrundlaget fra Bibliotek og Borgerservice omkring rammerne for samarbejdet mellem Aarhus Kommune og lokalarkiverne (udleveret på arkivudvalgsmødet den 18. marts) gennemses en sidste gang på næste møde.
Godkendelse af ændringer i Arkivudvalgets vedtægter sker naturligvis efter gældende procedurer. Andre forældede træk i Arkivudvalgets vedtægter justeres og godkendes efter proceduren.
* Dagsordener og referater kan lægges på hjemmesiden. Dette vil blive gjort af Merete Aaby Nielsen.

2. Justering af kriterier for tildeling fra Udviklingspuljen.
Svend-Erik og Kirsten arbejder videre med nye og mindre begrænsende kriterier for ansøgninger.

3. Ny arkivleder i Tranbjerg.
Der er en ny arkivleder på vej.

4. Arkivledere på lokalarkiverne. Definition af stillingsbetegnelse og aflønning.
Mikkel R. Møller tilvejebringer oplysninger om ansatte arkivmedarbejdernes timetal til næste møde.

5. Henvendelse fra CatMedia.
Arkivudvalget takker for henvendelsen fra CatMedia, men går ikke videre med sagen. Dels har de fleste arkiver ikke den nødvendige plads til den foreslåede formidlings-opstilling, og dels vil der blive tale om en pris i størrelsesordenen 100.000 kroner pr. arkiv. Svend-Erik svarer på henvendelsen.

6. Eventuelt.
* Svend-Erik og Kirsten undersøger, hvordan sognerådsprotokoller eventuelt kan digitaliseres.

* Der kan efter velargumenteret ansøgning tildeles 5000,- kroner ekstra til hvert arkiv i 2014. Arkivudvalgets egen konto betaler. Ansøgningsfrist 1. september 2014. Ansøgninger sendes til Mikkel Randlev Møller.

* Arkivernes årsmøde: der var ros til både foredrag og forplejning.
Eventuelt kunne næste årsmøde afholdes på Godsbanen, Logen i Kristiansgade, Rådhuset og skydeselskabet i Riis Skov.

* Efter mødet er det blevet besluttet, at næste Arkivudvalgsmøde bliver tirsdag d. 9. september.