Artiklerne giver en introduktion til og en uddybende information om aktuelle og klassiske emner, links til videre læsning på internettet og henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag med mere.

Kendetegnende for FaktaLink er, at der sker både en bearbejdning og en vurdering af de informationer og den litteratur, der er tilgængelig om emnet.

FaktaLink henvender sig til en meget bred målgruppe og er f.eks. et oplagt arbejdsredskab for bibliotekarer, lærere, skoleelever, studerende, researchere, journalister og andre, der har behov for at sætte sig ind i et emne og få et kendskab til den relevante litteratur og information.

Link til Faktalink (OBS: Faktalink har fået nyt design, og det er nu nødvendigt at logge ind for at læse artiklernes enkelte kapitler)

Aarhus Kommunes Biblioteker - Hack Kampmanns Plads 2 - 8000 Aarhus C - Telefon: 8940 9200 - post@aakb.dk