Lektørudtalelse

Forfatter: Hamide Kara

Kort om bogen

En bog med nøgler til at låse mindtraps/tankefælder op i en stadig mere kompleks verden. Henvender sig især til læsere af ledelseslitteratur

Beskrivelse

Forfatter, lektor Jennifer Garvey Berger beskæftiger sig med strategi og mennesker som står overfor flygtige forandringer på jobbet og byder på praktiske løsninger til at lette hverdagen. Berger skriver at hun igennem sin forskning er nået frem til, at der er fem udbredte tankefælder som blokerer for at man kan finde nye og gavnlige veje som leder. Forfatteren indleder med at hjernen har fem særheder som bliver til fælder, også kaldet mindtraps. Det er "fanget i simple historier", "fanget i vished", "fanget i konsensus", "fanget i kontrol" og "fanget i ego". Med cases fra den virkelige verden viser Berger hvordan man bedre kan navigere i forskellige situationer i en uforudsigelig verden. " - hvis vi gerne vil lære at slippe fri af tankefælderne uden for meget besvær, er vi nødt til at bygge en stige, der kan hjælpe os til at klatre op og ud af tankefælderne, og ind til en bedre version af os selv."

Vurdering

En velskrevet bog med løsninger til hvordan man bliver tankefælder kvit. De mange forskellige cases fra virkelighedens verden understøtter Bergers teori og giver indblik i nødvendigheden af, altid at søge ny viden i takt med en stadig mere uforudsigelig verden

Andre bøger om samme emne

Af andre titler om styrkebaseret og løsningsorienteret ledelse findes fx Forandringsledelse og forandringskommunikation og Styrkebaseret ledelse