Lektørudtalelse

Forfatter: Søren Brunbech

I sin politiske erindringsbog fortæller den radikale økonomiminister Marianne Jelved om de værdier hun opfatter som grundlæggende for fællesskabet og samfundet. Demokratiets vigtigste målsætning er at enhver får mulighed for at udfolde sine evner og påtage sig sine forpligtelser over for andre. Marianne Jelved var lærer i 20 år inden hun kom i Folketinget, og man mærker engagementet når hun fortæller om sit arbejde med det der dengang hed hjælpeklasser, og om hvordan det var, og stadig er, en grundlæggende opgave for folkeskolen at give alle børn, uanset forudsætninger, den bedst mulige skole og den bedst mulige undervisning. Drivkraften både for læreren og politikeren Marianne Jelved er en forestilling om hvad der er rigtigt og forkert og en overbevisning om at det kan lade sig gøre at forandre verden til det bedre. Hun fortæller om sin politiske karriere og om de personlige omkostninger ved at være toppolitiker, og om hvordan det er at begå sig som kvindelig minister i det mandsdominerede økonomiske miljø. Der er ikke mange personopgør, men tydelige politiske markeringer især over for Venstres opfattelse af det moderne velfærdssamfund. Det er en redelig og sympatisk bog der nuancerer det tilknappede billede offentligheden har af Marianne Jelved

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1999