Lektørudtalelse

Forfatter: Kent Skov

Kort om bogen

Den internationalt kendte jazzmusiker og komponist Niels Lan Doky har skrevet en levende og læseværdig bog om, hvordan man kan bruge jazzmusikkens improvisationsprincipper i sit liv og sit arbejde. For både musik- og livstilsinteresserede

Beskrivelse

NLD's bog handler om at bruge jazzmusikkens improvisationsteknik også i livets andre sammenhænge: I privatlivet, det sociale liv, i arbejdet og i gruppe- og ledelsessammenhænge. Improvisation er jazzmusikkens DNA, og NLD gennemgår først teknikkens særlige på en gang kreative, intuitive og frigørende musikalske principper. Derefter redegøres kapitelvis og ledsaget af fotos for, hvordan teknikken kan anvendes, fordi den frigør fantasi, fremmer kriseløsning, innovation og giver plads til at "tænke ud af boksen"

Vurdering

Bogen er let at gå til. NLD's tilgang og beskrivelser er ikke teoretiske og spekulative, men rummer pragmatiske og praktiske råd fra hans eget (musik)liv. Bogen giver også mere håndfaste råd i ledsagende "faktarammer". Fx handler improvisation i ledelse om at sætte forskellige mennesker og professioner sammen for at opnå kreative og nytænkende resultater. Bogen ligger således i et bredt felt mellem livsstilslitteratur og musikteori med vægt på det første

Andre bøger om samme emne

En anden bog med jazz som tilgang er Barrett: Yes to the mess og om improvisation som princip Improvisation i ledelse og arbejdsliv