Lektørudtalelse

Forfatter: Jette Andreasen

Anvendelse/målgruppe/niveau

En række unge kunstnere, der mødte hinanden på Kunstakademiet i 1920'erne, bosatte sig siden i Odsherred. Historien om dem er også historien om udviklingen af et modernistisk landskabsmaleri. Skrevet for den almindeligt interesserede, der vil genkende en del af kunstnerne fra gruppen Corner

Beskrivelse

De 4 forfattere, hvoraf flere er kunsthistorikere, tager fat på emnet fra forskellige vinkler. Det medfører desværre en del gentagelser, men mange spørgsmål bliver besvaret. Hvilke malere har tidligere malet i Odsherred, hvordan forholder gruppen sig til de andre kunstnerkolonier på Skagen, Fyn og Bornholm, og på hvilken måde blev de inspireret af deres lærer Aksel Jørgensen? Der er desuden lagt vægt på at fremhæve en række kvindelige kunstnere, som ved giftemål var en del af gruppen, men i høj grad kunne selv. Da Odsherredsmalerne med Karl Bovin, Victor Brockdorff og Lauritz Hartz i spidsen var blandt grundlæggerne af Corner går denne udstillingsgruppes historie også som en rød tråd gennem bogen. Afslutningsvis har kunstnerne fået hver deres større eller mindre kapitel, også den yngre generation. Flot illustreret og forsynet med litteraturliste og register

Sammenligning

Bogen er den første egentlige monografi om Odsherredsmalerne. Gruppen behandles dog i Kunstnerkoloniernes Danmark, 2007, og en del af kunstnerne er omtalt i udstillingskataloger og kunstnermonografier

Samlet konklusion

Trods lidt for mange gentagelser er dette en fin kunstbog om en noget overset kunstnerkoloni