Lektørudtalelse

Forfatter: Søren Møller

Anvendelse/målgruppe/niveau

Naturbøger især for børn, men voksne kan også læse med, når man vil inspireres og oplyses omkring det dyreliv, som man kan studere i danske søer og åer og ved strandene

Beskrivelse

Bogen er som en billedbog med korte tekster. Billederne er delvis farvefotos, men især mange farvetegninger af danske smådyr med dyrene placeret mellem planter og sten i deres miljø over og under vandet. Der vises især mange insekter, men også mange padder, krybdyr, fisk og sneglearter. Om hver dyreart oplyses kort om dens størrelse, og der fortælles små træk om dens levevis. Der er også nogle korte kapitler med beskrivelse af forskellige ferskvandsbiotoper og noget om at indsamle, og opbygge et vandhulsakvarium. De flotte tegninger og de korte tekster gør det måske især til en inspirerende bog for større børn at studere og herfra evt. at gå videre og studere i mere systematisk opbyggede bøger om danske dyr. Begge bøger slutter med registre over de beskrevne arter. Registrene er ikke i samme kvalitet som resten af bøgerne, da der er en del alfabetiseringsfejl, forkerte sidetalshenvisninger og udeladte henvisninger

Sammenligning

I gruppe 56.13 findes der en række af lignende biotopbaserede bøger En del af dem, især af dem for børn, er dog af ældre dato, så man kan friske op her

Samlet konklusion

Små inspirerende naturbøger med mange lækre tegninger, som nok især vil være interessevækkende for større børn