Lektørudtalelse

Forfatter: Flemming Faarup

At meningerne om Danmarks deltagelse i Englands og USA's krig mod Irak stadig er meget delte, kan man let overbevises om ved at følge med i pressen. Selv begynder amerikanerne og englænderne nu at trække i land, med hensyn til påstandene om Saddam Husseins våbenlagre. Men allerede lige efter 11. september 2001 kunne man fornemme, at USA var nødt til at gøre noget i forhold til den internationale terrorisme. Denne bog er skrevet af RUPE, et indisk institut (Research Unit for Political Economy). Den fortæller om hvorfor den 2. Golfkrig nødvendigvis måtte komme. Den synes at være skrevet før koalitionen begyndte sine angreb på Irak, men er altså først nu blevet oversat til dansk. I 3 afsnit, "Vestlig imperialisme og Irak", "De virkelige årsager til invasionen af Irak - og hvad vi kan vente os" og "Rehabilitering af kolonialisme" samt et efterskrift, gennemgås den politisk økonomiske baggrund for, at den vestlige verdens interesser skal forsvares for næsten en hver pris. Bogen er interessant, ikke så meget for sit synspunkt på USA og dets påtagne rolle som garant for verdensfreden, men mere fordi den beskriver den moderne imperialisme set fra et, i hvert fald tidligere, udbyttet lands synspunkt