Lektørudtalelse

Forfatter: Søren Brunbech

Hvordan skal fremtidens skove se ud i Danmark? Biologen Karsten Thomsens bud er, at vi ved en overordnet landskabsplanlægning skal satse på store områder med naturskove, hvor skoven får lov til at passe sig selv til gavn for fugle, insekter og svampe og med sidegevinster til samfundet i form af rekreative områder af landskabelige skønhed. De sidste 200 års dyrkede skov har kostet dyrt i form af forsvundne arter af planter og dyr, og Karsten Thomsen, der også er formand for Regnskovsgruppen Nephentes, erkender det dobbeltmoralske i, at vi vil have fattige lande til lade deres skove stå urørte, mens vi selv udnytter vores egne fuldt ud. Han rejser spørgsmålet om hvilken natur, der er den naturlige i Danmark, og går helt tilbage til mellemistiden for at undersøge, hvad det er for betingelser skovens økosystem har udviklet sig under. Bogen er illustreret med mange farve- og sort/hvide fotos fra skoven. At tanken om at bevare mangfoldigheden i skoven også er ved at slå igennem som officiel miljøpolitik ses bl.a. af Hanne Hübertzs meget smukt illustrerede Rigere skov i Danmark (1995), der er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen. Det er velskrevet debatbog, der rejser nogle vigtige spørgsmål om, hvad det er vi vil med skoven og naturen omkring os