Martin Blok Johansen: Litteratur og dannelse : at lade sig berige af noget andet end sig selv
  • Bog

Litteratur og dannelse : at lade sig berige af noget andet end sig selv

Diskussion af, hvordan litterære tekster i danskundervisningen kan være med til at danne eleverne og give dem et nuanceret billede af verden med inddragelse af tekster, der udfordrer elevernes etablerede forestillinger og forståelser

Henter beholdningsoplysninger