Henrik Becker-Christensen: Diplomat i grænselandet : erindringer og baggrund 1998-2017
  • Bog

Diplomat i grænselandet : erindringer og baggrund 1998-2017

Serie
Fortælling om forfatterens virke som dansk generalkonsul i Flensborg gennem 19 år. Om den nære kontakt med det danske mindretal, om de dansk-tyske relationer og den bilaterale forbindelse mellem Danmark og delstaten Slesvig-Holsten