• Bog

Udkast til en praksisteori : indledt af tre studier i kabylsk etnologi

Af Pierre Bourdieu (2019)
På baggrund af feltstudier blandt kabylerne i det nordlige Afrika præsenterer Bourdieu sin teori om menneskelig adfærd og handlen i et socialt rum. Hans tilgang understreger de sociale strukturers betydning for menneskelig interaktion, men også den enkeltes mulighed for at handle

Henter beholdningsoplysninger