500 ord

500 ORD er Danmarks største skrivekonkurrence for børn og unge. Konkurrencen hedder 500 ORD, fordi din historie max må fylde 500 ord og det er ca. en A4 side skrevet på computer. Årets tema er 'Frihed' og deadline for at aflevere din historie er den 1. juni 2021.