Bydelsmødre i Tilst

Tilst Bibliotek har med støtte fra Kulturstyrelsen i et tæt samarbejde med AL2bolig uddannet 17 bydelsmødre. Bydelsmødrene skal fungere som rollemodeller og ambassadører i deres lokalområde.

Formålet med Bydelsmødrene er:

  • At få lokale kvinder til i højere grad at deltage i aktiviteter, så både de, deres børn og familier bliver mere aktive samfundsborgere.
  • At give kvinder en viden om lokalsamfundet, kommunale institutioner, boligsocialt arbejde, foreningslivet samt forskellige foreninger og aktiviteter, som findes i lokalområdet.
  • At give lokale kvinder viden om rettigheder og pligter i det danske samfund.
  • At give kvinder viden om børneopdragelse, sundhed, skole og fritid.

 

Det første hold var færdiguddannet i oktober 2013, hold 2 var klar i forsommeren 2014 og vi har nu 17 bydelsmødre, som har vidt forskellige baggrunde og taler mange sprog – fx arabisk, assyrisk, somali, swahili, vietnamesisk, tyrkisk,
 og kurdisk.

De vil i efteråret 2014 og vineret 2015 invitere til forskellige aktiviteter i lokalområdet, ligesom de meget gerne vil kontaktes af såvel kvinder, der har brug for hjælp, som fra ansatte eller naboer, der kender nogen, som har brug for hjælp fra en, der taler deres eget sprog.

Hold øje med aakb.dk/biblioteker/tilst eller tilstliv.dk

Kontaktpersoner:

Agnete Hjorth, Tilst Bibliotek aph@aarhus.dk

Charlotte Guldberg Klokker cgk@al2bolig.dk