Kørestole-adgang

ADGANG FOR ALLE: Bibliotekerne i Aarhus er med til at opfylde målene i Aarhus Kommunes handicappolitik om at sikre ligeværd, lige muligheder og respekt for mennesker med handicap

Der er adgang for kørestole på biblioteket.
 


ANDRE TILBUD
Via bibliotekets hjemmeside www.aakb.dk kan du installere programmet adgangforalle, så du kan få læst internetsider højt.
Du kan låne lydbøger på biblioteket, eller du kan downloade dem hjemmefra via www.ereolen.dk
Biblioteket kommer er et tilbud til dig, der er ude af stand til selv at komme på biblioteket. Kontakt os om mulighederne.