Kørestole-adgang

ADGANG FOR ALLE: Bibliotekerne i Aarhus er med til at opfylde målene i Aarhus Kommunes handicappolitik om at sikre ligeværd, lige muligheder og respekt for mennesker med handicap

Ikon med kørestol

Der er adgang for kørestole på biblioteket.

ANDRE TILBUD

  • Via bibliotekets hjemmeside www.aakb.dk kan du installere programmet adgangforalle, så du kan få læst internetsider højt.
  • Du kan låne lydbøger på biblioteket, eller du kan downloade dem hjemmefra via www.ereolen.dk
  • Biblioteket kommer er et tilbud til dig, der er ude af stand til selv at komme på biblioteket. Kontakt os om mulighederne.