SmartLibrary - Nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum

Seminardag 3. oktober 2017 i Dokk1

 

BORGERE I OFFENTLIGE RUM // DATA OM OPHOLD OG FÆRDEN
Læring, kultur, inspiration, samskabelse og demokratiske møder – biblioteket er meget mere end udlån af medier.
Der er behov for faktuel viden om, hvad der sker i bibliotekets rum med henblik på optimering af brugeroplevelse, indretning, service, faciliteter og åbningstider.
Seminardagen vil præsentere nye metoder til dataindsamling og -analyse om menneskers brug af biblioteker og andre rum.  
Seminaret er åbent for alle interesserede. Det er gratis at deltage, men ved udeblivelse faktureres 300 kr. til dækning af udgifterne til forplejning
Læs mere om seminardagen og få link til tilmelding her: PDF iconinvitation_til_smartlibrary_seminar_3_oktober_2017.pdf
 
Åbent Ideforum for alle interesserede
for videndeling og inspiration omkring metoder til biblioteksbygning og kulturinstitutioner
:
Statens Museum for Kunst, Herning Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne, Smart Aarhus og Sport og Fritid, Aarhus Kommune.
Alle folkebiblioteker, Arkitektskoler, IVA, Ingeniørhøjskolen, museer og forskere inviteres. ​

SMART LIBRARY TEST AF SENSORER TIL ANONYM SPORING AF BESØGENDES TRAFIK I DOKK1
I forbindelse med projektet Smart Library : Nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum, gennemfører Dokk1 nogle forsøg i uge 14 og uge 18, 2017.
Formålet er at få ny, faktuel viden om borgernes brug af nye biblioteksrum, som kan bruges til at udvikle brugeroplevelse, indretning, bemanding, services, wayfinding, åbningstider, programmer og services i Dokk1.

Via sensorer i de offentlige arealer i Dokk1 opsamles statistiske data om brugere i bygningen. Sensorerne opsamler data fra mobiler og computere, som anvender bluetooth og wifi i Dokk1. Data anonymiseres inden den lagres og sendes krypteret til en database for analyse.
Behandlingen af oplysninger sker i statistisk øjemed. Teknologien anvender generel sporing af alle besøgende. Det er umuligt at opnå individuelle tilsagn, hvorfor det er nødvendigt at anonymisere data, så det ikke længere er personhenførbart. Resultatet af analysen på data ender med at fremstå som aggregerede resultater, der ikke siger noget om den enkeltes adfærd og færden.
Nedenstående beskriver teknologien brugt til SmartLibrary sporingen (WiFi).
Der benyttes den samme model for anonymisering, som foregår i den Bluetooth/WiFi sporing, der laves i Aarhus Kommune af bilister vha. Blipsystems sensorer (https://www.odaa.dk/dataset/realtids-trafikdata). Dvs. MAC-adresserne sendes gennem en såkaldt envejs hashfunktion, som ændres hyppigt, så den enkelte enhed ikke kan spores over tid og ikke kan knyttes til en konkret person. Det betyder i realiteten, at det ikke er teknisk muligt at finde frem til den oprindelige MAC og dermed identificere den sporede enhed.
Metoderne til dataopsamling er beskrevet i Erhvervsstyrelsens afgørelse omkring netop Blipsystems brug af Bluetooth/WiFi sporing; https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/afgoerelse_-_blip...
Databehandlingen sker i samarbejde med forskere på Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet; Kaj Grønbæk, Professor, PhD, Ubiquitous Computing and Interaction Group, Department of Computer Science, Aarhus University, Head of Interactive Spaces og Jakob Langdal Jensen, Principal Cloud Architect, PhD
 
OPEN AND SHARED LIBRARY
​Oplæg om SmartLibrary på Danske Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers vinterseminar  3. marts 2017 her: https://prezi.com/fappnedvqsza/smartlibrary/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Spørgsmål, ideer og kommentarer:
https://docs.google.com/document/d/1KmMB_rkmjUwEhK3ZRnVNNF_j4TCuLPWiOWFh...

INVITATION: VÆR MED I SMARTLIBRARY NETVÆRKET!
Der er gang i en masse spændende projekter indenfor brug af ny teknologi til at forbedre rum og services. Derfor har vi oprettet et ideforum, hvor vi udveksler nyheder, inspiration og erfaringer om nye målemetoder til ”bygningsevaluering” af offentlige rum.
Vi er interesserede i forskellige metoder og teknologier til indsamling af data om færden og ophold i rum, bl.a. sensorer, overvågningskamera, wifi, observationer og antropologiske metoder.
Målet er at optimere brugeroplevelse, indretning, wayfinding, åbningstider, udstyr i lokaler, programmer og services i biblioteksrum på basis af de faktuelle data om brugernes behov, færden og ophold i rum.
Vi kommunikerer primært digitalt, men der kan opstå møder, f.eks. seminarmødet 1. april i Dokk1, Aarhus.
Alle interesserede er velkomne! https://www.linkedin.com/groups/8513464

SEMINARDAG
Brugere i offentlige rum - hvad sker der faktisk? Hvordan kan vi få data om det? Og hvordan omsætter vi det ti bedre rum?

1. april kl. 10:30 - 15:30  Dokk1, Hack Kampanns Plads 2, Aarhus
SmartLibrary inviterede til seminardagen, og der var 50 deltagere fra universiteter, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, organisationer og folkebiblioteker: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet / Alexandrainstituttet, Roskilde Universitetsbibliotek, VIA Library,  Blipsystems, Lammhults Biblioteksdesign, schmidt hammer lassen architects, Danmarks Biblioteksforening, Dansk Standards Biblioteksudvalg, Godsbanen, Moesgaard Museum, Sport & Fritidsforvaltningen i Aarhus, Borgmesterens Afdeling i Aarhus,  samt 11 folkebiblioteker: Frederiksberg, Gladsaxe, Furesø, Herning, Kolding, Randers, Roskilde, Silkeborg, Vordingborg, Aabenrå og Aarhus.  
Opsamling af seminardagen med links til oplæg  Filbrugere_i_offentlige_rum_seminardag_1_april_2016_-_opsamling.docx

Billeder fra seminardagen: https://www.flickr.com/photos/aakb/sets/72157667691830805/

SMARTLIBRARY PROJEKTRESUME
Det strategiske formål er at få ny, faktuel viden om borgernes brug af nye biblioteksrum. Projektet skal udvikle en model, som kombinerer forskellige data, bl.a. sensorskabte data og overvågningskamera med etnografiske og andre metoder. Maschine learning er en af de nye metoder. Målet er bygningsevaluering som kan bruges til løbende optimering af indretning, wayfinding, åbningstider, udstyr i lokaler, programmer og services. Forskere og andre folkebiblioteker inddrages løbende i modeludviklingen for at sikre kvalitet, anvendelighed, systematik og fremtidsværdi for folkebibliotekerne.
Projektet skriver sig ind under Smart Aarhus paraplyen med ny projekttitel: SmartLibrary

PROJEKTORGANISERING

Samarbejdspartnere i projektet:
Statens Museum for Kunst, Formidlingschef Berit Anne Larsen, berit.larsen@smk.dk
Herning Bibliotekerne, Udviklingschef Sara Jørgensen, bibsaj@herning.dk
Roskilde Bibliotekerne, Jonas Jurs, jonasdj@roskilde.dk og Kira Kelder Sørensen, kiraks@roskilde.dk
Smart Aarhus, Bo Fristed, CIO, Aarhus Kommune, fristed@aarhus.dk

Styregruppe
Marie Østergård, Bibliotekschef, Borgerservice og Biblioteker Aarhus
Bo Fristed, Smart Aarhus

Projektejer
Marie Østergård, Bibliotekschef, Borgerservice og Biblioteker Aarhus

Projektleder
Lotte Duwe Nielsen, Biblioteksudvikler ved Hovedbiblioteket/DOkk1, Aarhus

Projektgruppe
Sidsel Bech-Petersen, biblioteksudvikler og projektleder for Design Thinking in Libraries
Mads Lykke, digital redaktør
Søren Holm, kommunikationsmedarbejder (indtil 31. august 2017)
Joachim Svendsen, bibliotekar i Team Voksen

Projektperiode
Projektet er forlænget på grund af forsinkelser i Dokk1.
1. august 2014 – Oktober 2017

Finansiering
Projektet er finansieret af projektpartnerne med tilskud på 460.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker.
Slots- og Kulturstyrelsen begrundelse for  tilskud: Projektet er nyskabende ift. at udvikle og teste metoder til dataindsamling, der kan anvendes til optimering af bygningsindretning, brug af rum mm. Kulturstyrelsen vurderer at projektet kan få stor betydning for fremtidens biblioteksindretning og brug. Se projektbanken på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: http://udviklingspuljeprojekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/nye-malemetoder-om-brug-af-nye-biblioteksrum

Kontakt

Marie Østergård, Bibliotekschef
mao@aarhus.dk – M: 51576463

Lotte Duwe Nielsen, projektleder
LDN@aarhus.dk  – M: 51576461