Fotosafari

Fotosafari

Hvorfor:
Det kan ofte være gavnligt at se på det, man kender godt med nye øjne. Når man beder brugeren betragte og beskrive det de oplever på andre måder end de er vant til dukker der ofte helt nye perspektiver op, som man ellers ikke ville have været vant til. På samme måde kan det være en hjælp til selv at sætte sig i sine brugeres sted og betragte fx bibliotekets service med deres øjne.

Hvordan:
Tag et kamera i hånden og gå ned i udlånet og registrer fx alle ting i børnehøjde (hvis I fx designer noget til børn), alle de steder brugeren kan interagere med biblioteket, skilte osv. Brug billederne til en visuel analyse af biblioteket og den måde, vi møder brugerne på.
I kan også bede udvalgte målgrupper tage billeder af ting der fungerer godt eller dårligt i forhold til deres brug og oplevelse af biblioteket og herefter bede dem knytte kommentarer til billederne.