Marie
Louise Overgaard

-
Jobfunktion:
E-mail:
Telefon:
+45 51 57 67 96

 

Min baggrund

Jeg er uddannet cand.mag. i religionsvidenskab og psykologi og har et suppleringsfag i organisationsantropologi. Jeg er også uddannet projektleder og proceskonsulent. Jeg har arbejdet som leder af en FO-ungdomsklub og været projektmedarbejder ved DUF. Jeg har arbejdet med biblioteksudvikling siden 2005 og beskæftiger mig bl.a. med følgende emner:

 

Unge og Biblioteker

Jeg har en stor interesse for unge, ungdomskultur og inddragelse af unge i udviklingen af kulturtilbud. Jeg mener, at det er essentielt for bibliotekerne at samarbejde med de unge om udviklingen af biblioteket, hvis bibliotekerne skal kunne tilbyde de skiftende generationer af unge et godt bibliotekstilbud.  

Jeg har været projektleder på udviklingen af Aarhus’ ungodmsbibliotekstilbud Mindspot og i EU-projektet MEeting YOUth. 

 

Brugerdreven innovation

Jeg har arbejdet meget med brugerdreven innovation på en række forskellige måder. I Meeting YOUth blev unge præsenteret for og inddraget i udviklingen af metoder til brugerdreven innovation. Hele Mindspot blev bygget på brugen af brugerdreven innovation – der blev brugt lead users og co-creators, og der har i det hele taget været inddraget unge i udførelsen af alle aktiviteter og opgaver i forbindelse med Mindspot.

  

Partnerskaber og samarbejdsdreven innovation

Bibliotekerne er relationelle organisationer og bliver nødt til at samarbejde for at skabe relevante bibliotekstilbud, der afspejler tiden og samfundet. Jeg har været rammeprojektleder på Ud af Boksen! Biblioteker i samarbejdsdreven innovation, som har udviklet redskaber, som bibliotekerne kan bruge for at professionalisere deres eksterne samarbejde og for at nå deres strategiske mål gennem partnerskaber.

Jeg har været projektleder på Den kompetente borger – Samarbejde mellem folkeoplysning og Biblioteker. I det projekt blev der udviklet modeller for, hvordan folkeoplysning og biblioteker kan optimere deres samarbejde.

Lokalsamfundets Innovationsrum er det seneste projekt, som jeg er projektleder for. I det projekt skal der arbejdes med, hvordan bibliotekerne kan skabe fysiske rum for borgernes innovative og kreative udfoldelse og produktion.

 

Læring

Læring er essentielt i bibliotekstilbuddet. Der skal være et læringselement i alt, hvad Hovedbiblioteket arbejder med.

Jeg har været projektleder på projektet Hybride Læringsmiljøer, som fokuserede på, hvordan biblioteksmedarbejderne kan understøtte brugernes læringsprocesser.

 

Udvalgte artikler

I forbindelse med projektarbejdet har jeg været involveret i udgivelsen af en række publikationer og artikler, bl.a.:

2012:

Ud af boksen – Vejen til professionelle partnerskaber, Danmarks Biblioteker nr. 3 2012, Danmarks Biblioteksforening

CAS – Et californisk super-partnerskab, Danmarks Biblioteker nr. 3 2012, Danmarks Biblioteksforening

 2010:

Mindspot Partners Up, Scandinavian Public Library Quarterly nr. 3 2010

Den kompetente borger, Danmarks Biblioteker nr. 3 2010, Danmarks Biblioteksforening

2008:

Hvordan skal unge inddrages i udviklingsarbejde? - Projekt MEeting YOUth sætter samtale med unge på dagsordenen, Danmarks Biblioteker nr. 3 2008, Danmarks Biblioteksforening

2006:

Læring i folkebiblioteket - Erfaringer fra Hybride Læringsmiljøer. Projektrapport, Århus Kommunes Biblioteker