Lektørudtalelse

Forfatter: Liselotte Henriksen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Første samlede udgave af Karen Blixens essays. Af de 12 essays tryktes 8 j Essays, 1965, og disse suppleredes med yderligere et i Mit livs mottoer og andre essays, 1978. De tre nye hartidligere foreligget således: Moderne ægteskab og andre betragtninger, trykt i Blixeniana, 1977, og som selvstændig udgivelse 1981; Sorte og hvide i Afrika, trykt i Blixeniana, 1979, og Til firekultegninger, selvstændig udgivelse 1969. Det mest centrale af de nytilkomne stykker, Moderne ægteskab, alene må gøre denne udgave til en helt nødvendig anskaffelse i alle biblioteker, men også deto andre nye tekster er væsentlige for at forstå og afrunde billedet af Karen Blixen som kunstner, og skønt denne del af forfatterskabet ikke har samme vægt som fortællingerne, hører samlingen medtil en præsentation af hele Karen Blixens værk i dette håndredeår. Udgivet og forsynet med noter af Frans Lasson. Illustreret med de "fire kultegninger"