Bas Kanthavanam: Pest : pandemier fra den sorte død til covid-19
  • Bog

Pest : pandemier fra den sorte død til covid-19 (dansk)

Af Bas Kanthavanam (2022)
Undersøger pestens hærgen i Europa 1347-1750 med perspektivering til covid-19-pandemien. Udgivelsen er skrevet til brug i historieundervisningen på stx, hhx og hf

Henter beholdningsoplysninger