Anitta Godsk Pedersen, Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og arveret
  • Bog

Familie- og arveret

Familie- og arveret, der behandler civilrettens grundlæggende regler om familien, særligt indgåelse og opløsning af ægteskab, formueforholdet mellem ægtefæller, formueforholdet mellem samlevende, forældreskab, børns formueretlige stilling samt arveretten og de skifteretlige regler
Bedøm dette materiale

Henter beholdningsoplysninger