Jacques Hartmann: Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
  • Bog

Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, dens historie og om hvordan Danmarks retssystem og værdinormer er influeret af de principielle sager, der har været taget op siden domstolens ikrafttrædelse i 1953
Bedøm dette materiale

Henter beholdningsoplysninger