Felix Moeller, Margarethe von Trotta: Searching for Ingmar Bergman
  • Film (net)

Searching for Ingmar Bergman

Dokumentarfilm som gennem klip fra film og samtaler med skuespillere, familie og instruktørkolleger portrætterer den svenske filminstruktør Ingmar Bergman (1918-2007)
Bedøm dette materiale