Gratis retshjælp til alle

Er du blevet snydt af din udlejer? Er du kommet til skade på dit arbejde? Har du problemer med at afbetale din gæld? Måske har du nogle rettigheder som ingen har fortalt dig om. Uanset hvem du er, står Retshjælpen klar til at hjælpe på Dokk1.

Det kan være vanskeligt at gebærde sig alene i paragraf-junglen. Men nu behøver gode råd ikke længere at være dyre, hvis du er i juridisk klemme.

Retshjælpen træffes hver tirsdag og torsdag kl. 16.15-18.15 i Studierum 6 på Dokk1. 

Retshjælpen kan blandt andet hjælpe med juridiske problemer inden for:

  • Ansættelsesret (eks. manglende udbetaling af løn, urimelige ansættelsesvilkår osv.)
  • Lejeret (eks. fortolkning af lejekontrakter, mangler ved det lejede, huslejenævnssager osv.)
  • Familieret (eks. oprettelse af ægtepagter, skilsmisse osv.)
  • Forsikringsret (eks. bevisførelse i forbindelse med anmeldelse til forsikringsselskab osv.)
  • Insolvensret (eks. spørgsmål vedr. afbetaling af gæld, muligheder for at komme ud af gæld osv.)

Tøv endelig ikke med at henvende dig, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i en konkret situation.

Tilbuddet er åbent for alle.

Info om retshjælpen

Retshjælpen hos Dokk1 er udbudt af Studenterrådets Retshjælp og rådgiver alle privatpersoner med både sagsvurdering og, hvor der er behov og belæg for det, juridisk bistand i den videre proces. Retshjælpen hjælper deslige erhvervsdrivende med sagsvurdering. Retshjælpen rådgiver omkring forhold i hele Danmark.

Det er derfor hverken en forudsætning for at få rådgivning, at man er studerende eller bosat i Aarhus, hvor Studenterrådets Retshjælp er beliggende. Det følger dog, jf. det foranstående, at retshjælpen ikke rådgiver om forhold i andre lande end Danmark, dog med den undtagelse, at det i et begrænset omfang vedrører EU-retlige regler.

Retshjælpens frivillige juridiske rådgivere er ikke advokater og er derfor naturligt begrænsede i, hvor langt de kan føre sagen, men til gengæld er ingen sager for små, og alle sager behandles på lige fod - uden skelen til størrelsen.

Hvis en sag bliver for stor (ved at vi vurderer, at der skal foretages retslige skridt, som vi ikke har beføjelse til at være behjælpelig med, eller ved at sagen simpelthen bliver for omfangsrig), henviser retshjælpen til en advokat, medmindre der ikke er et forsvarligt grundlag til at søge advokathjælp på baggrund af sagens faktiske eller retlige omstændigheder.