Fortællinger om forbundethed

Udstillingen ”Fortællinger om forbundethed” er blevet til i samarbejde mellem første semester på bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og Åby Bibliotek. 

Samarbejdet er et eksempel på, hvordan Aarhus Biblioteker arbejder aktivt med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ved bl.a. at inddrage medborgere og lokalsamfund i udviklingen af bibliotekets tilbud. Men også på tematisk plan spiller udstillingen sammen med FN’s verdensmål, der netop tager afsæt i en bevidsthed om, at alt er forbundet. Forurening kender ikke landegrænser, og én nations sociale ulighed kan have store konsekvenser andre steder i verden. Udstillingen kredser omkring fortællingers forbundethed og er et eksempel på, at litteraturen og formidlingen af den kan være med til at åbne op for nye perspektiver på globale problematikker.

I samarbejdet stiller biblioteket sine rammer og faciliteter til rådighed for de studerende, og de studerende bidrager med viden og tager medejerskab for formidlingen af litteratur på biblioteket. Med udstillingen forbindes biblioteket og de studerende som samarbejdspartnere, og publikum inviteres til at forbinde sig med Åby Bibliotek og udstillingen ved aktivt at deltage i deling af data og selvgjort poesi.