Tilbud til ungdomsuddannelser

Aarhus bibliotekerne tilbyder undervisning til klasser på ungdomsuddannelserne i Aarhus.

Hvis I skal i gang med SRO, SRP, DHO eller andre store opgaver kan I booke undervisning i informationssøgning og vejledning på udvalgte biblioteker i Aarhus.

Informationssøgningskurserne og vejledning udbydes på bibliotekerne i Risskov, Viby, Åby og Dokk1.

STYRK KLASSENS INFORMATIONSSØGNING

Undervisningstilbuddet henvender sig primært til ungdomsuddannelserne I Aarhus, og lægger vægt på at give eleverne en forståelse for en god informationssøgningsproces.

Med afsæt i relevante baser introduceres eleverne for konkrete værktøjer til hvordan de forholder sig til informationssøgning og kildekritik. Derudover vil de blive præsenteret for bibliotekernes nye digitale ’Studieunivers’, der giver en samlet og let adgang til søgning i bibliotekernes digitale materialer, som eleverne kan få direkte adgang til.

Undervisningen består af 45 minutters konkret undervisning i informationssøgning, kildekritik og Studieunivers.

Hvis det ønskes, kan der aftales mulighed for spørgetid og vejledning med underviser fra biblioteket efterfølgende.
 

UDBYTTE

Eleverne opnår viden om tilrettelæggelse og udformning af søgestrategi samt viden om kildekritik i forhold til deres søgeresultater. De introduceres til bibliotekernes nye Studieunivers.

KRAV TIL DELTAGELSE:

Det er kun muligt at tilmelde én klasse pr. undervisning

Undervisningen knytter sig til de store opgaver i ungdomsuddannelserne.  Eleverne skal medbringe et konkret emne til en opgave. Elevernes emner vil være udgangspunktet for bibliotekets undervisning.

Underviseren sørger for, at alle eleverne har et emne, de kan arbejde med i løbet af undervisningen. Underviserenen deltager aktivt på kurset og har det overordnede ansvar for, at eleverne deltager aktivt i løbet af undervisningen. 

Hvis I skal have oprettet lånerkort, kræver det underskrift fra forældre/værge hvis eleven er under 18 år. Så medbring denne blanket udfyldt sammen med sundhedskortet.

Ønsker I at booke Informationssøgning eller vejledning kontakt:

Kontakt os gerne i god tid og senest 14 dage før den ønskede dato.