Lokaleudlejning på Risskov Bibliotek

Lån/ lej lokale på Risskov Bibliotek

For lån/leje af lokalet på Risskov Bibliotek gælder ”reglement for lån af Bibliotekets lokaler.” (udleveres på Risskov Bibliotek)

Herudover gælder nedenstående: Biblioteket forbeholder sig ret til at aflyse Deres arrangement, såfremt Biblioteket selv skal bruge salen. I så fald gives besked med 14 dages varsel.

Lokalet skal forlades i samme stand, som ved modtagelsen.

Misligholdelse kan medføre udelukkelse efter reglementet. Ved evt. aflysning at et arrangement, bedes De meddele Biblioteket det så hurtigt som muligt, så andre kan benytte salen. Afhentning af nøgle skal ske i Bibliotekets betjente åbningstid.

Hvis der opstår problemer uden for Bibliotekets betjente åbningstid, kan Bibliotekets Vagt kontaktes på tlf. : 41 85 65 84. Brugeren betaler kr. 1300,- til dækning af omkostningerne.

Rygning er ikke tilladt.

Brugerne bør sikre sig instruktion i alarmsystemet. Udgifter i forbindelse med fejlbetjening af alarmsystemet betales af lokalebrugerne til gældende takst kr.1000,- Evt. spørgsmål er velkomne.