Blokeringen kan skyldes:

  • at lånerkortet / sundhedskortet er glemt på biblioteket
  • at du har tastet en forkert pinkode for mange gange

Hvordan ophæves blokeringen?

Ophævelse af blokering, sker ved henvendelse til dit lokale bibliotek. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation.


Blokeringen kan også skyldes: 

  • At du har gæld til biblioteket på 220 kr. eller derover 
  • At du har modtaget en regning på en erstatning af en bog, dvd, cd m.m.

Hvordan ophæves blokeringen ved gæld?

Gebyr
Hvis du har et gebyr på over 220 kr., er du blokeret til gebyret som minimum er under 220 kr. 
Hvis du har gæld til biblioteket, kan du få en meddelelse om, at gælden vil blive sendt til incasso. Du har så en uge til at betale. Betaling af gæld skal foretages online via din lånerstatus på www.aakb.dk. Det er dog muligt at betale med betalingskort, kontanter eller via mobilbetalingsløsningen MobilePay ved henvendelse på Hovedbiblioteket. Blokeringen ophæves herefter automatisk.
Betales gælden ikke inden for en uge, sendes den til incasso, og du vil blive udelukket fra lån af bøger og andre materialer.

Erstatning
Hvis du har en erstatning på for eksempel en bog, er du blokeret indtil hele erstatningen er betalt. Betaling af erstatning skal foretages online via din lånerstatus på www.aakb.dk. Det er muligt at betale med betalingskort, kontanter og via mobilbetalingsløsningen Swipp eller MobilePay ved henvendelse på Hovedbiblioteket. Blokeringen ophæves herefter automatisk.

Incasso
Er din gæld blevet sendt til incasso, har vi ikke mulighed for at ophæve blokeringen, før end vi har fået besked fra incassokontoret, at hele gælden er betalt. Blokeringen ophæves herefter automatisk. Dette kan tage op til 14 dage.


Hvad gør jeg, hvis mit lånerkort / sundhedskort er blevet væk?

Har du mistet dit lånerkort / sundhedskort, har du pligt til straks at kontakte biblioteket for at undgå misbrug. Har du mistanke om misbrug, skal du også kontakte biblioteket personligt og medbringe gyldigt billedlegitimation.

Aarhus Kommunes Biblioteker - Hack Kampmanns Plads 2 - 8000 Aarhus C - Telefon: 8940 9200 - post@aakb.dk