RFID til mærkning af biblioteksmateriale

Biblioteket anvender RFID til mærkning af biblioteksmateriale. Det betyder, at bøger og andet materiale indeholder en chip, som aflæses ved udlån, aflevering og ved adgangsdøre (sikkerhedsgates).

RFID-taggen i biblioteksmaterialet indeholder data til håndtering af udlån og aflevering. Materialet identificeres alene ved en materialekode (svarende til de tidligere stregkoder), og der er ikke oplysninger om titlen (ISBN-nummer e.l.) eller om låneren. Det er alene biblioteket, der kan genkende materialekoden.

Ved udlån henholdsvis aflevering, ændres en statuskode. Ved passage af sikkerhedsgates vil materiale med statuskode = ikke udlånt give anledning til alarm.

Læs mere om RFID på bibliotekerne

Læs mere på EU's hjemmeside