Untold Stories

Projektbeskrivelse

Projektets hjemmeside: www.untoldstories.eu

In english

Abstract:
Untold Stories er et projekt under EU Kommissionens Lifelong Learning program. Projektet fokuserer på folkebibliotekers og museers tilbud om uformel læring for befolkningsgrupper med anden etnisk herkomst i særlige regioner af fire lande (Tjekkiet, Danmark, Tyskland og Grækenland) gennem digitale fortællinger ved hjælp af nye Web 2.0 teknologier.

De digitale historier omfatter som regel fremstilling af en kort ’digital film’, der integrerer billeder, tekst og lyd med fortælling. Filmene fremstilles af grupper eller enkeltpersoner.

Untold Stories gør det muligt for enkeltpersoner eller grupper med indvandrer- eller flygtningebaggrund at skabe, gemme og dele digitale historier, der beskriver deres oplevelser i deres nye hjemlande.

Hovedbidraget fra Gellerup Bibliotek til projektet er metodeudvikling i forhold til borgerinddragelse.
Untold Stories er et 2-årigt projekt, der løber til udgangen af 2009.
 
Projektorganisering:
Projektejer:
MDR Partners, UK
Projektpartnere:
Gellerup Bibliotek (Århus Kommunes Biblioteker), Danmark
Veria Central Public Library, Grækenland
Cross Czech a.s., Tjekkiet
Dachau-AGIL, Tyskland

Projektet er støttet af
EU Kommissionens Lifelong Learning Program

Kontakt:
Afdelingsleder af Gellerup og Hasle Bibliotek Lone Hedelund
Tlf: 89 40 96 41
E-mail: lhh@aarhus.dk