Unge Uden Ungdomsuddannelse

Projektbeskrivelse:

I projektet undersøger vi, hvilke roller biblioteket kan spille ift. unge uden en ungdomsuddannelse.


Abstract:

I projektet undersøger vi, hvilke roller biblioteket kan spille ift. unge uden en ungdomsuddannelse. Via et bredt samarbejde med klubber, boligforeninger m.m. udvikler vi forskellige tiltag med og til unge uden en ungdomsuddannelse Formålet med projektet er at give de unge en positiv oplevelse omkring læring samt styrke deres kulturelle og sociale kompetencer. De fleste af de unge i målgruppen har dårlige oplevelser fra folkeskolen. Derfor er en del af bibliotekets opgave som kultur- og vidensinstitution at skabe tiltag for de unge, hvor de kan genvinde troen på egne evner for på sigt at gennemføre en ungdomsuddannelse. Tiltagene kan fx være en temarække med fokus på job og uddannelse, workshops med fokus på det gode liv eller formidling, unge-café osv.

Det kræver nytænkning og brugerinddragelse at finde svarene på, hvordan biblioteket kan skabe tilbud, der kan understøtte de unges veje til en ungdomsuddannelse, og hvordan bibliotekets tilbud tilpasses de unges behov - for hvad er de unges behov egentlig? Projektet tager fat i disse og mange andre spørgsmål.


Projektperiode:

01-09-2010 – 01-09-2011


Projektorganisering:

Projektejer: Britta Bitsch

Projektleder: Margit Johansen

Projektmedarbejder: Lisbeth Galtung


Projektpartnere:

Lokalbibliotekerne Aarhus Kommunes Biblioteker, 17Plus (FU-område Skanderborgvej), Kulturhus Herredsvang, Dansk Flygtningehjælp, FU-områder Grenåvej Øst/Vest, Sideprojects


Projektet er støttet af:

Styrelsen for Bibliotek og Medier


Kontakt:

Lisbeth Galtung @: liga@aarhus.dk m: 41 85 65 18