Udvikling af koncept for ledelsesformer i kombibiblioteker

Projektbeskrivelse

Abstract

Formål

At afprøve og dokumentere effekten af forskellige former for ledelse i et kombibibliotek. Hensigten er at udvikle et koncept for kontraktstyring med lokale mål og handleplaner, og at der er opnået fælles ejerskab for projektet.

Der er 3 kombibiblioteker involveret i ledelsesforsøget. 2 kombibiblioteker med enstrenget ledelse - Egå Kombi-bibliotek er ledet af skolelederen , Trige Kombi-bibliotek er ledet af folkebibliotekslederen og Hjortshøj Kombi-bibliotek ledet med to-strenget ledelse, hvor skolelederen og folkebibliotekslederen udøver ledelsen i fællesskab.


Målgruppen

  1. Ledere og medarbejdere i kombibiblioteker i Aarhus Kommune og i andre kommuner i landet.
  2. Det kommunal- og landspolitiske system samt fagpolitiske organisationer.


Projektperiode

2004-2006


Projektorganisering

Overordnet styregruppe

Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Jens Nygaard, Skolemediecenteret

Peter Møller, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Birgit Lind, Aarhus Kommunes Biblioteker

Niels Petersen, skoleleder

Inge Daugaard, Aarhus Kommunes Biblioteker

1 repræsentant fra magistratens afdeling for Kultur og Borgerservice


Projektstyregruppe

Inge Daugaard, Aarhus Kommunes Biblioteker

Vibeke Dilling Hermansen, pædagogisk skoleleder

Susanne Gilling, Aarhus Kommunes Biblioteker

Niels Petersen, Aarhus Kommunale Skolevæsen

Jens Nygaard, Skolemediecenteret


Projektpartnere

Der er til projektet knyttet en ekstern konsulent fra Humanhouse og en ekstern evaluator fra EVA.

Der er løbende uformelle kontakter til andre kombibiblioteker.


Projektet er støttet af

Biblioteksstyrelsen


Kontakt

Inge Daugaard ida@aarhus.dk

Tlf: 89 40 95 02