Ubetjent åbningstid i Skødstrup

Projektbeskrivelse

Projektresumé:

Projektets hjemmeside:
Ingen, dog beskrivelse på http://www.aakb.dk/biblioteker/skodstrup/blog/ubetjent-aabningstid.

Abstract (formål, målgruppe, varighed):
Projektets formål: At udvide tilgængelighedstiden fra 20 betjente timer til samlet 63 timer, heraf 43 ubetjente. Det forventes, at aktiviteten i form af besøg og udlån herved vil stige. Det forventes, at befolkningen i lokalområdet især vil benytte tilbuddet om at komme udenfor den betjente åbningstid. Projektet er idriftsat 1. februar 2010 og varer 1 år.

Projektet forventes herefter gjort permanent. Udgifterne til anlæg af den nødvendige IT, integration med bibliotekssystem, alarmer m.v. udgør ca. 500.000 kr. og de årlige driftsudgifter til licenser mm. er på 50.000 kr. Styrelsen for bibliotek og Medier har givet et tilskud på 300.000 kr. til etablering af ubetjent tilgængelighedstid på to biblioteker i Århus kommune, d.v.s. i Skødstrup og Harlev.

Projektorganisering:

Styregruppen:
En arbejdsgruppe nedsat af LB har udarbejdet et forslag, der blev forelagt  ledergruppen i BOB i maj 2009.

Projektejer:
Chef for lokalbibliotekerne Britta Bitsch.

Projektleder:
Stabsmedarbejder Inger Nordentoft, Lokalbibliotekernes Sekretariat. Ved idrifttagningen er projektet overdraget til leder af kontraktområde Risskov, afdelingsleder Susanne Gilling.

Projektpartnere:
Skødstrup Skole i magistratsafdelingen for Børn og Unge.

Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier

Kontakt:
Stabsmedarbejder Inger Nordentoft, Lokalbibliotekernes Sekretariat, ino@aarhus.dk, til. 89 40 95 07.