Social medie-strategi for Aarhus Kommunes Biblioteker

Projektbeskrivelse

Projektet skal udvikle en målrettet strategi og handlingsplan for brugen af sociale medier for Aarhus Kommunes Biblioteker. Målet er at sikre en strategi, som vil bidrage til formidlingen af indhold og tilbud fra de to biblioteker, der er tilpasset de sociale medier.

En succesfuld brug af de sociale medier sikrer en platform for effektiv formidling af materialer, temaer, arrangementer, tilbud mv. samt en synliggørelse af bibliotekets fysiske og digitale tilbud over for både eksisterende og nye brugere.

Målet for den sociale medie-strategi er at bidrage til en plan for anvendelse af de sociale medier, der styrker synlighed og kendskab til biblioteket, skaber øget trafik på hjemmesiden og forbedrer bibliotekets online performance. Desuden er det målet, at strategien skal bidrage til at tilpasse formidlingen på hjemmesiden til de sociale medier og etablere en platform af prioriterede sociale medier, hvor brugerne kan inddrages og føle medejerskab. Strategien skal være praksisnær og let at omsætte til konkrete aktiviteter og koncepter og til en handlingsplan for implementering med et realistisk ressourcetræk.

Projektets formål
De overordnede formål med dette projekt er:

  • At udvikle en strategi og handlingsplan for brugen af sociale medier på diverse platforme.
  • At synliggøre bibliotekets eksisterende formidling og tilbud, samt afklare, hvordan man bedst formidler specifikt på sociale medier.
  • At øge brugerinvolveringen og sikre en realiserbar plan for brugen af sociale medier.
  • At øge kendskab til bibliotekets brugere, samt afklare hvor og hvordan de bedst nås, så formidlingen bliver målrettet og relevant.
  • At nå ud til nye brugere, som ikke allerede bruger bibliotekets fysiske og digitale tilbud, samt styrke forbindelsen til eksisterende brugere.
  • At gøre de sociale medier til en platform for effektiv formidling af udvalgte temaer, nyheder, titler mv. 

Kontakt
Emma Alnor, emmal@aarhus.dk